El perquè de les llars de fusta

Cada element de fusta d’un habitatge és diferent i únic, transmet en la seva estructura l’empremta del temps viscut en la natura. És per aquest motiu que viure en una llar de fusta és una experiència excepcional.

La fusta és una matèria viva, natural i molt adaptable a tot tipus de construccions.

flor sobre banc

Viure en cases de fusta contribueix de forma eficaç a cuidar la nostra salut i la millora de les condicions de clima interior (regulació de temperatura i humitat relativa), les acústiques (al reduir les reverberacions) i fins i tot les emocionals derivades de la sensació de contacte amb productes naturals.

Tot i que tradicionalment s’ha emprat en l’edificació, amb la consciencia actual sobre el consum sostenible de l’energia, aquest sistema constructiu ha experimentat una autèntica revolució.

L’homogeneïtzació del material i la seva classificació tècnica garanteix un comportament similar al que aporten altres materials de construcció com el formigó o el acer.

Les seves propietats la fan molt adequada per la construcció per les raons que s’exposen:

 • La utilització de la fusta respecta el medi ambient perquè és l’únic material de construcció natural i renovable.
 • L’origen de la fusta per la construcció prové de boscos controlats i certificats.
 • La fusta és un material de baix cost energètic: durant la seva vida com a arbre desprèn oxigen i absorbeix diòxid de carboni. I el seu procés de transformació per la utilització en construcció requereix molt poca energia en comparació amb el formigó, l’acer o l’alumini.
 • És flexible i amb una bona relació resistència/pes. Les seves qualitats estàtiques combinades amb una estructura apropiada la fan molt competitiva, oferint les mateixes garanties de resistència estructural que altres materials com el formigó o l’acer. La seva microestructura tubular buida, formada per cel·lulosa i lignina, li dóna una gran resistència a la tracció i a la compressió.
 • Amb les tècniques actuals i un ús adequat de la fusta es garanteix una elevada durabilitat.
 • La fusta és un material aïllant, que no genera ponts tèrmics i que té la capacitat d’autoregular la humitat.
 • És un material natural. Beneficia l’ambient que es respira a l’edifici, millorant la qualitat de vida i aportant confort i sensació de calidesa.
 • La construcció amb fusta és en sec i amb un material lleuger, de fàcil manipulació i que no genera residus. Per tant s’estalvia energia, aigua i temps d’espera d’assecat.
 • Rapidesa i precisió en el muntatge: la prefabricació permet reduir els terminis d’execució, i per tant minimitzar el cost final de l’obra.
 • Permet la modulació per optimitzar el muntatge i transport.
 • Malgrat el que es pugui pensar, el seu comportament davant del foc ofereix les mateixes garanties que d’altres materials de construcció degut a les seves propietats:

– la seva baixa conductivitat tèrmica

– la seva carbonització superficial

– la seva dilatació tèrmica inapreciable

– els seus gasos de la combustió no tòxics

– durant l’incendi la pèrdua de secció és totalment previsible i constant al llarg del temps, es crea una capa carbonitzada a la superfície que augmenta l’aïllament de la fusta de l’interior, generant una “autoprotecció natural”, i mantenint les propietats mecàniques de la zona no carbonitzada intactes.

 • Gran resistència davant d’agents químics agressius.
 • Presenta una bona absorció de les ones acústiques, reduint la reverberació de les ones sonores i repercutint en un millor benestar al interior dels edificis.

Les llars de fusta proporcionen un alt nivell de confort. Gràcies a la seva higroscopicitat, la fusta regularitza i manté un equilibri higroscòpic, absorbint o expulsant humitat a l’ambient de l’interior de l’edifici, filtrant i depurant l’aire.

La fusta aporta millors qualitats com aïllament tèrmic que d’altres materials tradicionals, la qual cosa fa que es redueixi el consum d’energia en l’ús dels edificis.

La construcció mecanitzada amb fusta es desenvolupa en dos grans sistemes bàsics: l’entramat i el plafó contralaminat (CLT).

L’entramat lleuger

Aquestes estructures neixen als EUA a mitjans del s.XIX, per donar resposta a la gran quantitat de fusta consumida per les estructures pesades, basades en grans seccions i que posteriorment han de rebre una subestructura de tancament, mentre que aquestes estructures lleugeres estalvien material, al mateix temps que per sostenen l’acabat.

Les estructures lleugeres consisteixen en una construcció formada per una trama d’elements lineals travats amb unions mecanitzades que treballen globalment per resistir les càrregues i es traven entre si. Aquests conjunts estan formats per una estructura principal de fusta massissa de petites seccions i amb poca separació entre elles i una estructura secundaria de tancament que trava el conjunt, amb taulers o taula encadellada. que com a conjunt formen un element resistent.

 

 

Aquest tipus de sistema defineix dos tipus d’elements i funcions diferenciades, per una banda l’estructura principal, que normalment rep el nom d’entramat, i l’estructura secundaria. El treball conjunt d’aquets elements son el que doten al conjunt de resistència i rigidesa.

La seva lleugeresa facilita la maniobrabilitat i l’adaptabilitat permetent que l’execució es dugui a terme amb maquinària petita de fusteria. Per a les seves unions s’utilitzen coles adhesives, petits elements com claus, grapes, tirafons…, o bé amb encaixos dels propis perfils.

El principal element de l’estructura principal és el muntant, que és l’encarregat de transmetre i suportar les càrregues vertical per compressió o flexo compressió. Es sol utilitzar perfil de fusta massissa de secció variable segons les càrregues a suportar.

Per la resolució de l’estructura secundaria, normalment s’empren taulers derivats de la fusta, sent els més comuns els contraxapats i els de partícules orientades. S’aconsella que es col·loquin de forma vertical i es clavin en els muntants abans d’elevar la paret. Per d’aquesta manera facilitar la construcció i evitar l’ús de bastida.

Aquest tipus d’estructura és molt adequat i esdevé un procés senzill per adaptar altres materials o instal·lacions per millorar el comportament d’aquest parament, com aïllaments tèrmics, làmines impermeables, etc. així com facilita el pas de les instal·lacions ja que no resulten cap problema, al poder ocultar-les a l’interior de l’estructura principal entre el gruix de les biguetes o muntants.

Panell contralaminat

Les estructures amb panell contralaminats CLT, consisteixen en una estructura massissa composada de diverses làmines girades i encolades amb resines variant la direcció de la continuïtat de les fibres de fusta, desenvolupades en dos dimensions; en superfícies planes.

Acualment és molt utilitzada per a resoldre estructures gràcies a la seva rapidesa i facilitat de muntatge, així com la llibertat que ofereix en el seu disseny. És un tipus d’estructura amb fusta basada en panells prefabricats de fàbrica per a ecoblar-los en obra.

La clau de l’èxit és el treball a fàbrica on es dissenFUSTA - CLTya l’estructura i es mecanitza ja amb
totes obertures, ranures, i encaixos necessaris per a que un cop a l’obra s’uneixin  les peces i es redueixi el treball “in situ”. Una de les principals avantatges d’aquest sistema és que el panell contralaminat ens permet solucionar tota un estructura amb el mateix producte, gràcies a que la contralaminació del panell crea un conjunt molt més homogeni a la resistència a les tensions que la fusta massissa en general, i permet solucionar l’estructura de la coberta, dels forjats i dels murs de càrrega.

Altres avantatges constructives que ofereixen les estructures de panells contralaminats és que tècnicament solucionen les funcions estructurals, amb gran continuïtat en la transmissió de càrregues, funcions d’aïllament tèrmic i d’aïllament acústic, d’acord amb el seu gruix. Tanmateix, es poden revestir fàcilment amb qualsevol material d’acabat, creant així un sistema que permet amb senzillesa el pas d’instal·lacions i d’aïllament reduint la transmissió tèrmica.

Gràcies a la flexibilitat del conjunt, s’ha demostrat que funcionen molt bé en zones
sísmiques i en obres de rehabilitació, on la durada de la reforma és molt important.

A In Dòmino creiem en la construcció amb fusta i amb totes les seves possibilitats. Us adjuntem el link d’un vídeo de l’Arquitecte Michael Green, parlant sobre com podríem construir edificacions d’alçada amb fusta: VIDEO

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s